Hoe het juiste wielwas systeem kiezen?

De juiste keuze van het type wielwas of bandenwasser is belangrijk.

Hoe het juiste wielwas systeem kiezen?

terug

De aanschaf van een wielwassysteem of een doorrij wielwasbad  moet wel overwogen gebeuren om het gewenste resultaat te behalen.

Hierdoor moet er tijdens het keuzeproces van een bandenwassysteem volgende zaken worden bekeken:

Welke type vuil moet er worden bestreden.

Het type vuil heeft invloed op:

  • De te gebruiken waterdruk en de hoeveelheid water die nodig is om het vuil er af te spuiten.  Belangrijk is om een juiste waterhoeveelheid te verpompen in combinatie met voldoende druk, die hoog genoeg is om het vuil te verwijderen.
  • De diameter van de nozzle is belangrijk om verstoppingen te vermijden.  Bij te hoge druk zal het water met zandresten, te veel schade aan chassis en lak van de vrachtwagen aanrichten.
  • Het gebruik van flocculant. Moeten er additieven zoals flocculant worden toegevoegd om het bezinkingsproces te versnellen.  Vb klei zal minder vlug uitzakken en dan zand.
  • Grote van de bezinktank. Hoe sneller het bezinkproces verloopt, hoe kleiner de waterrecuperatie tank is.

Welk type voertuigen:

Het voertuig heeft invloed op:

  • De lengte van het systeem. Hoe groter de wielen zijn, hoe langer het systeem wordt om een volledige wielomwenteling te hebben. Indien de keuze moet maken tussen meerdere wielrotaties (lengte van het systeem) of meer druk en water.  Is lengte inferieur op de gebruikte hoeveelheid water en waterdruk.
  • Doorrij breedte
  • Verstevigingen van het systeem voor zwaardere voertuigen.

Aantal voertuigen per uur en per dag:

Aantal voertuigen die er dagelijks zal doorrijden heeft invloed op:

  • Het volume van de bezinktank. Het waterreservoir moet groot genoeg zijn, zodat de vuilresten kunnen bezinken.
  • Keuze van  een automatisch vuilafscheidingssysteem (conveyor) of een mechanisch systeem (kraan of vacuümpomp).  Bij een mechanisch systeem heeft men een groter bezinktank nodig dan een automatisch vuilafscheidingssysteem.

Ruimte:

Hoeveel plaats is er op het terrein om de installatie te plaatsen?  Dit heeft invloed op grote van de wielwasinstallatie maar ook keuze van de grote en positie van de bezinktank.

Voorzieningen:

Is er water en elektriciteit beschikbaar?  Indien er geen voorzieningen zijn kan dit met een generator worden opgelost of met een systeem zonder elektriciteit zoals een wielwas doorrijbad.  Dit systeem werkt zonder pompen en reinigt de wielen door de lengte van het systeem (aantal wielomwentelingen) te vergroten.

Termijn:

Is het een systeem voor op korte termijn te gebruiken dan is een eenvoud van installatie of verplaatsbaarheid tijdens de werken belangrijk.

Of op lange termijn, dan is duurzaamheid en eenvoud van gebruik belangrijker.

Slibafvoer:

Wenst men dat er een automatische slibafvoer  is of opteert men voor mechanische meer arbeid intensievere slibafvoer.  Automatische vuil afvoer heeft een kleinere bezinktank nodig dan indien er geopteerd wordt voor manueel reinigen van de tank.

Contacteer ons voor meer info!